• Paratiroid bezleri, boyunda, tiroid bezinin arkasında ve nefes borusuna yapıştığı bölümde yer alan bezlerdir. Genellikle her iki tarafta ikişer tane olmak üzere toplam dört adet olan bezlerin büyüklükleri 3-4 milimetre […]
  • Erkek memesindeki glandüler proliferasyona bağlı olarak gelişir. Sağlıklı erkeklerin %30-57’sinde görülür. Tek taraflı veya iki taraflı olabilir; yeni doğan döneminde, adölesan dönemde veya ileri yaşlarda görülebilir. Jinekomastinin tanısal değerlendirilmesi Öykü […]
  • Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahi, optik bir lens yardımı ile görüntülenen karın boşluğunda özel el aletleri yardımı ile uygulanan minimal invaziv yöntemle açık cerrahide yapılan işlemlerin […]
  • Meme Ağrısı (Mastalji) Meme ağrısı (mastalji) kadınlarda yaygındır, erkeklerde nadiren görülür. Genellikle hafif ve sınırlı olmasına rağmen, etkilenen kadınların yaklaşık %15’i tedaviye ihtiyaç duyar. Meme ağrısının değerlendirilmesi, ağrının hormonal dalgalanma […]
  • Meme başı akıntısı, meme ağrısı ve meme kitlesinden sonrası meme ile ilgili en yaygın üçüncü şikayettir. Doğurgan çağdaki kadınların %80’inde meme başı akıntısı görülür. Bunların çoğu iyi huyludur. Değerlendirme ve […]
  • Mastektomi Kime (memenin tamamen alınması işlemi) Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser olma özelliğini uzun yıllardır korumakta. Tüm farkındalık çalışmaları ve bilinen korunma uygulamalarına rağmen sıklığı giderek artmaktadır. Cerrahi […]
  • Çağdaş meme kanseri cerrahisinde amaç; onkolojik prensiplerden ödün vermeksizin, hastanın meme bütünlüğünü koruyarak, yüksek moral, motivasyon ve özgüven ile tedavi basamaklarını tamamlamasını sağlamaktır. Meme bütünlüğünü korumak için uygulanan tekniklerden biri […]
  • Bariatrik Cerrahide Ameliyat Öncesi Değerlendirme –  Endikasyonlar  &  Kontrendikasyonlar OBEZİTE:  Vücut ağırlığının beklenenden en az % 20 fazla olması VKİ > 30 Morbidite ve mortalitesi yüksek kronik bir hastalık Kilo: […]
  • Onkoplastik Meme Cerrahisi (OMC) Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser olma özelliğini artarak korumaktadır. Kadınların meme kanseri konusundaki kaygılarının temelinde çoğu zaman meme kaybı yatmaktadır. Memenin ameliyatla alınması (mastektomi) […]
  • Tiroid bezi, boyunda orta hatta yer alan, 20–25 gram ağırlığında ve iç salgı fonksiyonu olan bir organdır. Tiroid bezinin iyot kullanarak yaptığı hormon bütün vücut metabolizmasının düzenlenmesinde rol oynar. Tiroid bezi […]